Club van 50

De Club van 50, vrienden van RWA

De Club van 50 is een initiatief, opgericht door mensen die RWA een warm hart toedragen.

Het doel van de Club van 50 is om de vereniging financieel te ondersteunen wanneer zich onverhoeds grote kosten voordoen of door een bedrag beschikbaar te stellen voor een specifiek doel, wat niet direct onder de primaire korfbalactiviteiten gerekend kan worden.

In het verleden is er een bijdrage geleverd aan de verbouwing en de inrichting van de kantine. Meer recent hebben we RWA de mogelijkheid gegeven om een nieuw scorebord te plaatsen en onlangs is er na een bijdrage van de Club van 50 een nieuwe TV voor de kantine aangeschaft.

Verder wordt er jaarlijks een bijdrage gedaan om de huur van een bus voor het Pinksterkamp voor de jeugd van RWA mogelijk te maken.

Op dit moment telt de Club van 50 circa 40 leden, die jaarlijks een bijdrage van 50,00 euro leveren.

Deze bijdrage wordt jaarlijks automatisch geïncasseerd door de penningmeester van RWA.

Van deze bijdragen kunnen wij veel doen, maar het zou fijn zijn wanneer we het aantal leden van de Club van 50 zouden kunnen versterken. Dat zou zeker mogelijk moeten zijn wanneer we kijken naar het huidige ledenaantal van RWA.

Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw bord met de namen van alle leden van de Club van 50, dat een mooi plekje in de kantine zal krijgen.

Als lid van de Club van 50 vinden we het fijn wanneer je meedenkt over wat jij belangrijk vindt voor de vereniging en hoe we onze financiële steun daarvoor in kunnen zetten. Suggesties zijn dus van harte welkom.

Voel je je ook aangesproken door deze mogelijkheid om RWA een extra steuntje in de rug te geven?

Geef je dan op als lid van de Club van 50 door middel van een mailbericht naar het mailadres clubvan50@svrwa.nl   of

via de link op de website van RWA: https://svrwa.nl/inschrijfformulier-club-van-50/

Wij hopen veel nieuwe leden te mogen verwelkomen!

Namens de Club van 50,

Cor Roeleveld en Bob de Rooij