LID WORDEN

Inschrijven kan via het inschrijfformulier

Het welkomstboekje voor (ouders van) nieuwe leden is hier te vinden.

Proeftrainingen

Wil je ook lid worden van RWA? Je kunt uiteraard eerst kennis komen maken met onze vereniging. Iedereen die kennis wil maken met korfbal en de sfeer wil proeven bij RWA, kan enkele proeftrainingen aanvragen. Wij gaan ervan uit dat vijf trainingen genoeg moet zijn om te bepalen of je lid wilt worden van RWA.

De proeftrainingen zijn gratis en geheel vrijblijvend! Het aanmelden voor een proeftraining kan door onderstaand formulier in te vullen. Na het versturen van het formulier neemt de Ledenwerf contact met jou op om afspraken te maken over de trainingen.

Contributie

De maandelijkse contributiebedragen bij RWA zijn als volgt:

Senioren (18+)

€ 26,25

A-jeugd (15 t/m 18 jaar)

€ 19,40

B- en C-jeugd (11 t/m 14 jaar)

€ 15,75

D-, E- en F-jeugd (6 t/m 10 jaar)

€ 14,70

Kangoeroes

€ 6,30

Overige leden

€ 8,40

Algemeen reserves

€ 9,95

 

Bepalingen met betrekking tot het lidmaatschap en de contributie:

  • Kortingsregeling: Indien 3 personen uit één gezin, wonend op hetzelfde adres, spelend lid zijn van RWA, wordt 10% korting gegeven op de maandelijkse contributie.
  • Het lidmaatschap gaat in nadat u een bevestiging heeft gehad dat de inschrijving is ontvangen. De verplichting tot betaling van de contributie gaat diezelfde maand in.
  • De contributie dient per maand betaald te worden via automatische incasso. Een machtiging hiervoor, kunt u vinden op het inschrijfformulier.
  • Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni. Opzeggen dient te gebeuren vóór 30 april. Dit kan enkel schriftelijk via opzeggen@svrwa.nl.
  • Bij tussentijds opzeggen als lid vóór 1 januari van een verenigingsjaar, is er slechts contributieverplichting tot en met het einde van het kalenderjaar. Bij opzegging na 1 januari van een verenigingsjaar, is er contributie verschuldigd over de resterende maanden van dat lopende verenigingsjaar.
  • Peildatum voor de contributie is 1 januari van het betreffende verenigingsjaar.
  • De contributiebedragen worden jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. Wijzigingen worden kenbaar gemaakt via de nieuwsbrief en de website.

Vragen met betrekking tot de contributie, kunt u stellen via contributies@svrwa.nl.

Kangoeroes

Bij de Kangoeroes van RWA zijn alle kinderen van 3 tot 6 jaar welkom. Elke zaterdag van 10.00 uur tot 11.00 uur staat er een groep van Kangoeroetrainers klaar met leuke spelletjes met een bal en allerlei andere materialen. Zo leren de kinderen op een leuke manier gooien, vangen, rennen, springen en samenspelen en natuurlijk schieten op een korf.

Aanmelden voor een proeftraining bij de Kangoeroes kan via dit formulier.