Grensoverschrijdend gedrag

Met enige regelmaat worden we opgeschrikt door publicaties in de media over ongewenst gedrag bij sportverenigingen. Sport heeft een belangrijke maatschappelijke waarde binnen onze samenleving. Binnen onze vereniging streven wij dan ook naar sportiviteit en respect en gelukkig hebben wij in het KNKV en het NOC-NSF partners die ons bij dit onderwerp ondersteunen en adviseren. Binnen RWA hebben wij gedragsregels opgesteld waarin ook aan dit onderwerp aandacht wordt besteed. Dit protocol gedragsregels is hier te vinden. Hierin gaat het over eenvoudige huisregels, zoals het feit dat het onder alle omstandigheden niet gewenst is om een kleedkamer van de andere sekse te betreden (dit geldt zoals bekend ook voor ouders en andere begeleiders), het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), maar ook over het gedrag van begeleiders en trainers in relatie tot de aan hen toevertrouwde spelers en het eventuele sanctiebeleid. De in het document beschreven gedragsregels dragen hier uitdrukkelijk aan bij. Wij verwachten dan ook dat iedereen zich hieraan houdt.

https://centrumveiligesport.nl/grensoverschrijdend-gedrag