Huisregels

Contributie

De maandelijkse contributiebedragen bij RWA zijn als volgt:

Senioren (18+)

€ 26,25

A-jeugd (15 t/m 18 jaar)

€ 19,40

B- en C-jeugd (11 t/m 14 jaar)

€ 15,75

D-, E- en F-jeugd (6 t/m 10 jaar)

€ 14,70

Kangoeroes

€ 6,30

Overige leden

€ 8,40

Algemeen reserves

€ 9,95

 

Bepalingen met betrekking tot het lidmaatschap en de contributie:

  • Kortingsregeling: Indien 3 personen uit één gezin, wonend op hetzelfde adres, spelend lid zijn van RWA, wordt 10% korting gegeven op de maandelijkse contributie.
  • Het lidmaatschap gaat in nadat u een bevestiging heeft gehad dat de inschrijving is ontvangen. De verplichting tot betaling van de contributie gaat diezelfde maand in.
  • De contributie dient per maand betaald te worden via automatische incasso. Een machtiging hiervoor, kunt u vinden op het inschrijfformulier.
  • Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni. Opzeggen dient te gebeuren vóór 30 april. Dit kan enkel schriftelijk via opzeggen@svrwa.nl.
  • Bij tussentijds opzeggen als lid vóór 1 januari van een verenigingsjaar, is er slechts contributieverplichting tot en met het einde van het kalenderjaar. Bij opzegging na 1 januari van een verenigingsjaar, is er contributie verschuldigd over de resterende maanden van dat lopende verenigingsjaar.
  • Peildatum voor de contributie is 1 januari van het betreffende verenigingsjaar.
  • De contributiebedragen worden jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering. Wijzigingen worden kenbaar gemaakt via de nieuwsbrief en de website.

Vragen met betrekking tot de contributie, kunt u stellen via contributies@svrwa.nl.

Statuten

Een kopie van de Statuten van de vereniging is op te vragen bij het bestuur.