Het seizoen is al weer 4 speelrondes ver, waarbij het breedtekorfbal (de meeste jeugdploegen) 6 wedstrijden speelt op het veld en zaterdag 16 oktober klaar is, speelt het wedstrijdkorfbal er 8 en gaat tot eind oktober door. Doordat er nu 4 speelrondes geweest zijn, kunnen de eerste ploegen zaterdag al kampioen worden. RWA E1, D2 en D1, waarbij de D2 om 10.15 uur thuis speelt, de D1 om 10.30 uur uit en de E1 om 11.00 uur thuis. Succes alvast.

Vanaf begin november zullen we de zaal in gaan, en na een corona jaar zonder zaalcompetitie, moet ik zeggen dat ik daar wel naar uit kijk. Ondanks dat we als vereniging niet meer op ons eigen complex aan de Landweg spelen, in 2 zalen zullen trainen op 3-4 dagen in de week en de wedstrijden op een zaterdag tot laat in de avond zullen doorgaan, is het niveau van de wedstrijden vaak hoger in de zaal. Het spelletje is sneller, er is geen last van de zon, wind, regen, zand, etc.

 

Algemene Ledenvergadering

Afgelopen zaterdag hadden we de Algemene Ledenvergadering. Vorig jaar hadden we deze nog digitaal gehouden door de coronarestricties die er waren. Dit jaar was het plan om het na een wedstrijd van RWA 1 te houden. We hoopten op mooi weer, iedereen die na de wedstrijd blijft hangen, wat eten bij RWA en dan een redelijk drukbezochte ALV. Maar na 3 zaterdagen met mooi weer, was het zaterdagmiddag bar en boos. De zaterdag begon met goed weer, maar vanaf een uur of 14.30 begon het met regenen. Er waren nog redelijk wat supporters aanwezig tijdens de wedstrijd van RWA 1, maar een stuk minder dan op de andere zaterdagen. Al met al waren we tevreden met de opkomst, maar ik had graag gezien hoe druk het was geworden als het zonnetje had geschenen.

Bestuursvorm en bestuursleden

Met de ALV werd ook duidelijk dat we afscheid nemen van 3 bestuursleden, Jolanda Hitzert, Steven Huizer (Penningmeester) en Fennie Willemsen (Secretaris). Alle 3 traden toe aan het nieuwe bestuur op 1 september 2017 en hebben er dus totaal 4 jaar ingezeten. Ondanks dat ze niet meer in het bestuur zullen zitten blijven ze nog wel actief bij RWA. Jolanda blijft de voorzitter van de Technische Commissie (en de D1 trainen/coachen), Steven Huizer blijft betrokken bij de financiële commissie (en de F1/B1 trainen/coachen) en Fennie is Fennie, die duikt overal en nergens op, zien we op de dinsdagen en zaterdagen bij RWA, helpt waar nodig met training, regelt de schoonmaak, etc. Nogmaals alle 3 bedankt voor de 4 jaar dat jullie in het bestuur hebben gezeten en de bijdrage die jullie geleverd hebben hierin.

Doordat de penningmeester en secretaris rollen in functie zijn en Steven en Fennie aftraden, moesten er 2 (nieuwe) bestuursleden in functie worden gekozen. Nils de Brons, al bestuurslid en onderdeel van de financiële commissie, is nu onze nieuwe penningmeester. Daarna zal Justin Snijder toetreden tot het bestuur en de rol van secretaris op zich nemen. Als laatste was het ook mijn herverkiezing als voorzitter en zal ik ook de komende 3 jaar doorgaan als voorzitter van de vereniging.

Als bestuur gaan we nu met een kleiner groepje door, 5 bestuursleden, een staffunctie (niet onderdeel van het bestuur, maar wel nauw betrokken). Daaronder sterke commissies die operationeel de kar zullen trekken. Natuurlijk blijven we als bestuur betrokken, maar we hopen het komend seizoen ook meer stappen te maken voor de lange termijn.

Via deze weg willen we ook nogmaals Kenneth Giberius bedanken voor 3 jaar kascontrolecommissie, en is Rick van Rossen bereidt om naast Peter Alkemade en Jelle Dijkshoorn toe te treden hieraan. Zoals verwacht heeft de kascontrolecommissie de financiën gecontroleerd en decharge verleend aan de penningmeester.

Speerpunten

Bij de vorige ALV hadden we 3 speerpunten, maar door het corona jaar is daar niet veel van terecht gekomen. Het komende seizoen zullen we ons als bestuur, samen met de betreffende commissies, richten op 1) vrijwilligers, 2) sponsoring en 3) de rode draad in de vereniging qua korfbalspel bij de jeugd.

De presentatie m.b.t. de vrijwilligers die gegeven is zullen samen met de notulen binnenkort rondgestuurd worden naar de leden / ouders van de jeugdleden.

 

Nieuwsbrief

De afgelopen weken is er geen nieuwsbrief geweest, maar op de achtergrond zijn we wel druk geweest om dit in een ander jasje te gieten. 20 jaar terug hadden we nog een fysiek clubblad, elke maandagavond in de bestuurskamer werd e.e.a. met een groep vrijwilligers in elkaar gezet, kopiëren, sorteren, nieten en daarna bij ‘bezorgpunten’ brengen. De laatste jaren was het al digitaal, maar nog steeds was het nodig om een redacteur te hebben die op de zondagavond de stukjes bij elkaar voegde in een Word template, de webmaster e.e.a. op de website publiceerde, en dan weer iemand anders die een mail stuurde naar alle leden dat de nieuwsbrief gepubliceerd was.

De laatste stap die nu gezet wordt is dat er elke week op zondagmiddag rond 17 uur een automatische mail vanuit de website zal komen met de laatste 10 berichten. Belangrijk dus dat de website gevuld wordt met informatieberichten van de diverse commissies, maar het proces zal nu minder vrijwilligers nodig hebben en daarnaast ook elke week op hetzelfde tijdstip komen.

 

Namens het bestuur,

Peter