Er zijn sinds dit seizoen weer een aantal spelregels gewijzigd. De bond heeft hier aan het begin van de maand de officiële communicatie over uitgebracht. Nu zijn er ook een aantal regels die vorig seizoen zijn aangepast “herzien”. Hieronder een volledige lijst met uitleg wat er veranderd is:

Strafworpen

Strafworpen worden sinds vorig seizoen genomen door degene wiens doelkans verloren gaat, of als het een herhaalde overtreding is, degene op wie de herhaalde overtreding gemaakt wordt. Er is hier een uitzondering op. Als de speler die de strafworp moet nemen gewisseld wordt, mag elke aanvaller die nog in het veld staat de strafworp nemen. Een speler mag overigens gewoon gewisseld worden.

Tijdrekken / passief spelen

Tijdrekken of passief spelen is niet toegestaan bij het korfbal. Denk hierbij aan het vertragend opbrengen van de bal naar het aanvalsvak, het rondspelen van de bal in de aanval zonder te willen aanvallen, etc. Dit geldt overigens voor elk moment in de wedstrijd, of het nu de 1e minuut is met 0-0 of in de 58ste minuut met een 18-17 voorsprong.

Als de overtreding door aanvallers in het aanvalsvak wordt gemaakt is het een spelhervatting voor de verdedigende partij. Als de verdedigers deze overtreding maken, dan wordt het gezien als een “zware overtreding”, welke bestraft moet worden met een vrije bal voor de aanvallende partij.

In het geval dat een aanvaller de bal bewust teruggespeeld naar een verdediger en de scheidsrechter dit beoordeelt als passief spelen, dan wordt de overtreding gemaakt door de aanvaller en zal er verder worden gespeeld met een spelhervatting op de plek waar de aanvaller zich bevond.

Een scheidsrechter is niet verplicht een team te waarschuwen als hij vindt dat ze te passief spelen.

Voetbal

Alleen “bewust” voetbal bestaat nog in de reglementen. Praktisch gezien betekent dit dat er niet meer gefloten zal worden voor voetbal. Alleen in de extreme gevallen zal dit nog plaatsvinden.

Sprongbal/Scheidsrechtersbal

De sprong- of scheidsrechtersbal is ook uit de reglementen gehaald. Dit betekent dat een scheidsrechter in twijfelgevallen altijd een keuze moet maken.

Steunbal

Ook steunbal is geen onderdeel meer van het korfbal. Je mag nu met meerdere lichaamsdelen, dan alleen je voeten de bal, proberen te bemachtigen en tegelijk de grond aanraken. Ook duiken naar de bal is nu toegestaan. Uiteraard zullen overtredingen zoals tijdens de duik je tegenstander onreglementair hinderen bestraft blijven worden.

Voordeelregel

De voordeelregel is een regel die het meest onderhevig is aan interpretatie. In de reglementen staat momenteel dat een scheidsrechter de voordeelregel moet toepassen bij niet zware overtredingen en dit ook moet doet als er in de zaal met schotklok gespeeld wordt, zelfs als de klok op een luttel aantal seconden staat. Hoe dit voordeel voor de aanvallende partij is wordt hier niet bij vermeld. Veel scheidsrechters zullen hier ook alsnog een spelhervatting geven voor de aanvallende partij (in de zaal met schotklok), maar houdt er rekening mee dat een scheidsrechter dit volgens de regels niet hoeft te doen, en zelfs afgeraden wordt.

De coaches

Sinds vorig jaar mogen verschillende coaches coachen bij het wedstrijdkorfbal, zolang er maar 1 tegelijk onderweg is van/naar de bank en aan het coachen is. Vergeet niet dat een coach alleen als coach mag fungeren als hij/zij zich als zodanig bekend heeft gemaakt bij de scheidsrechter! De coaches mogen tijdens de wedstrijd alleen aan de zijde van de banken coachen.

Met 3 personen in een vak spelen

Wedstrijdkorfbal: In het wedstrijdkorfbal hoeft de aanvallende persoon geen speler meer aan te wijzen welke niet mag scoren. In alle gevallen dat een verdedigende partij met 3 spelers in het veld staat mogen alle aanvallers scoren.

Breedtekorfbal: In het breedtekorfbal geldt de bovenstaande regel niet en moet er dus een speler aangewezen worden welke niet mag scoren.