Vorige week heb ik een gesprek gehad met de gemeente Albrandswaard waar zij mij informeerden met het voornemen om een aantal semi-permanente woningen voor vluchtelingen in de buurt van RWA (op het stuk grond naast het fietspad) te plaatsen. Deze woningen zijn in eerste instantie bedoeld voor vluchtelingen om daarna Albrandswaardse starters of ouderen te huisvesten.

Gisteren is de raad in de raadsvergadering, daar heb ik ook meegeluisterd, op de hoogte gebracht van dit voornemen. Vanuit de raad werden een aantal (kritische) vragen gesteld, maar de raad stond er niet onwelwillend tegenover om dit te overwegen. De gemeente gaat nu werken aan een raadsvoorstel, waarna er in juni/juli meer duidelijkheid zal zijn of dit door zal gaan of niet.

Zoals jullie in het onderstaande artikel lezen staat er “Er is gesproken met de voorzitter van de korfbalvereniging, die er positief tegenover staat.” Dat klopt, maar daarbij wil ik wel de kanttekening plaatsen dat wij als RWA natuurlijk wel aangeven hebben dat er ook vanuit ons wel wensen/voorwaarden zijn om te zorgen dat wij niet met eventuele overlast te maken krijgen, dat er te weinig parkeerruimte is, etc.

Wij zullen daarom betrokken blijven hierbij en ook met de gemeente de dialoog houden. Op het moment dat er de wens is om met mij hierover te praten, schroom dan niet om mij op het terrein bij RWA aan te spreken.

Peter

Artikel in De Schakel: https://www.deschakelalbrandswaard.nl/nieuws/algemeen/61616/semi-permanente-woningen-voor-vluchtelingen

Stukken van de raadsvergadering: https://raad.albrandswaard.nl/Vergaderingen/Beraad-en-Advies-Welzijn-AW/2022/23-mei/19:30