Het is alweer een tijdje stil vanuit de werkgroep die bezig is met vrijwilligerswerk binnen RWA. Maar dat betekent niet dat we hebben stilgezeten. Na de start (eind 2020) is er uitgebreid onderzoek gedaan naar vrijwilligerswerk en is er op basis conclusies en aanbevelingen een advies uitgebracht. Dit advies is eind 2021 gepresenteerd op de Algemene Ledenvergadering (ALV)*, waarna het bestuur de opdracht heeft gegeven om aan de slag te gaan met de aanbevelingen.

Deze acties naderen hun einde: we hebben good-practices van andere verenigingen bestudeerd, alle commissies bevraagd naar hun knelpunten, openstaande taken, etc. en we hebben een start gemaakt met het onderzoek naar mogelijke digitale systemen.

We staan nu aan de vooravond om de uitkomsten hiervan te verwerken in een voorgestelde aanpak voor onze vereniging, dit met de commissies te bespreken en te implementeren. Hiervoor ligt nu een voorstel bij ons bestuur. Zodra hier groen licht op komt, gaan we hiermee aan de slag.

Hebben we je nieuwsgierig gemaakt? Binnenkort volgt hier uiteraard meer informatie over, maar voel je vooral vrij om ons hierover aan te spreken.

 

Esther van der Heijden

Ilse de Rooij

Justin Snijder

Quincy Vermeulen

Robert Molenaar

  

*Zie hiervoor de notulen van de ALV 02-10-2021, welke verstuurd zijn naar alle leden op 15-5-2022. Tevens op te vragen via secretaris@svrwa.nl.