Beste leden en ouders van leden,

Zoals jullie weten hebben we al een hele tijd moeite om alle klussen en taken binnen onze vereniging uit te laten voeren. Op veel vlakken is de situatie echt nijpend en zijn commissies het grootste gedeelte van hun tijd kwijt met het zoeken van vrijwilligers.

Al in 2017 heeft het toenmalige bestuur aanpassingen in de statuten gedaan die het mogelijk maken om vrijwilligerstaken wat beter te verdelen onder alle leden van onze verenging, en in het geval van jeugdleden, onder de ouders.

Wij hebben lang geprobeerd te voorkomen dat sommige taken verplicht worden, maar we zijn tot de conclusie gekomen dat we er niet meer onderuit kunnen.

Maandag 27 juni 2022 hebben we dan ook besloten om vanaf komend seizoen alle leden en ouders van jeugdleden in te schakelen voor een deel van het vrijwilligerswerk; het verenigingswerk.

We hebben dit besluit genomen naar aanleiding van het voorstel van de werkgroep vrijwilligersbeleid. De situatie is, zoals eerder benoemd, op veel vlakken zo nijpend, dat dit de beste oplossing lijkt.

Zo snel mogelijk na de zomer gaan we dit nieuwe beleid in gang zetten. Het komende seizoen verwachten we van alle leden en ouders van jeugdleden dat ze minimaal 10 uur ‘verenigingswerk’ doen, zoals een bardienst draaien, helpen bij schoonmaak en/of onderhoud. We gaan hier een makkelijke online tool voor inzetten waarmee je je kan inschrijven voor openstaande taken. Deze 10 uur gelden uiteraard niet voor leden die een vaste taak uitvoeren zoals trainers, coaches en leden van een aantal commissies.

 

Meer weten?

Lees meer op de ‘vraag en antwoord’-pagina op www.svrwa.nl die is opgesteld door de werkgroep.

We wensen jullie allemaal een fijne zomer en kijken uit naar een nieuw seizoen waarin we met meer schouders onze mooie vereniging draaiende houden.

 

Namens de vrijwilligerswerkgroep,

Het Bestuur

Vraag en antwoord Verenigingswerk