De ‘Club van 50’ is een initiatief opgestart door mensen die RWA een warm hart toedragen. Het doel van de Club van 50 is om RWA financieel te ondersteunen wanneer zich onverhoeds grote kosten voordoen of door een bedrag beschikbaar te stellen voor een specifiek doel wat niet direct onder de primaire korfbal activiteiten gerekend kan worden. Dat wordt mogelijk gemaakt doordat er jaarlijks bij de leden van de Club van 50 een bedrag van 50,00 euro wordt ingezameld door middel van een automatische incasso. De namen van de leden van de Club van 50 worden bekend gemaakt via een kennisgeving met naambordjes in de kantine van RWA. Aan dit bord wordt op dit moment nog gewerkt.
In het verleden heeft de Club van 50 bijgedragen aan de kosten van de verbouwing en nieuwe inrichting van de kantine in 2018. Verder geven we jaarlijks een bijdrage aan het welbekende RWA Pinksterkamp. Ook bij activiteiten van de supportersvereniging, zoals bijvoorbeeld het huren van een bus voor een kampioenswedstrijd van onze selectie, springen we bij. De Club van 50 levert nu ook een financiële bijdrage bij de aanschaf van het nieuwe scorebord van RWA. Als lid van de Club van 50 vinden we het fijn als je meedenkt over wat jij belangrijk vindt voor de vereniging en hoe we onze financiële steun daarvoor in kunnen zetten. Suggesties zijn dan ook van harte welkom. 

Het spreekt voor zich dat de Club van 50 en RWA de financiële steun kunnen gebruiken van zoveel mogelijk mensen, misschien nu juist nog wel meer dan ooit. We zouden het bestaande ledenaantal van bijna 50 dan ook graag willen uitbreiden.

Voel je je hierdoor aangesproken en wil je zelf ook graag een jaarlijks extra financieel steentje bijdragen om mooie dingen voor de vereniging te kunnen blijven doen? Geef je dan op door middel van dit inschrijfformulier of stuur een mail naar clubvan50@svrwa.nl.