In de maatschappij om ons heen is er momenteel (terecht) veel aandacht voor ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. The Voice, DWDD en deze week nog Studio Sport zijn daar bekende voorbeelden van, maar het blijft niet beperkt tot deze incidenten. Ook dichterbij, binnen de korfbalwereld, gebeuren zaken die wij niet willen zien bij RWA. Zo is onlangs bij de vereniging KZ/Thermo4U geconstateerd dat leden van de selectie onder invloed van XTC in het veld hebben gestaan. https://www.koogzaandijk.nl/schorsing

Ook wij als RWA zijn een vereniging die midden in de maatschappij staat, en het zou dan ook naïef zijn te denken dat dit soort zaken bij ons niet zouden kunnen voorkomen. Er is ons veel aan gelegen de gedragsregels binnen RWA te bewaken, en grensoverschrijdend gedrag zal ook niet worden getolereerd. Wij beschikken over een protocol gedragsafspraken (zie link op deze pagina: https://svrwa.nl/huisregels/, laatste versie februari 2015) en een bestuursreglement alcoholverstrekking (laatste versie 2008). Op korte termijn zullen wij dit protocol en dit bestuursreglement tegen het licht houden en dit uitbreiden en/of vervangen door een protocol/reglement gericht op alle elementen die tegenwoordig hieronder vallen en moeten zorgdragen voor veilige sport en een veilige omgeving. De algemene noemer waaronder de verschillende facetten vallen is  “grensoverschrijdend gedrag” (https://centrumveiligesport.nl/) en bevat onderwerpen zoals 1) seksuele intimidatie en misbruik, 2) intimidatie en machtsmisbruik, 3) pesten, 4) discriminatie, 5) doping, drugs & alcohol, 6) matchfixing en 7) integriteit.

VERTROUWENSPERSOON

Daarnaast willen wij iedereen er nogmaals op wijzen dat wij binnen de vereniging beschikken over een vertrouwenspersoon, Marjolein van der Ent-Willemsen. Zij is actief als huisarts en kan altijd worden benaderd bij (vermoeden van) grensoverschrijdend gedrag. Indien gewenst houdt zij de informatie anoniem, maar zij kan adviseren en begeleiding bieden zowel inhoudelijk als procedureel.  Zij is bereikbaar via vertrouwenspersoon@svrwa.nl.

Namens het bestuur,

Peter