Vorige week was deze supporter niet te lezen. Toch gebeurde er genoeg op en rond het korfbalveld, het vieren van kampioenschappen, met man en macht proberen het dekseltje van de put af te krijgen, maandagavondpret met een wel heel rare vorm van jeu de boulen, geheimzinnige vergaderingen, zeer trouwe begeleiders bezig met onze g-ploeg en natuurlijk vele nieuwevrijwilligers achter de bar.

Maar nu deze week.

Ingewijden weten dat deze supporter geniet van een heerlijke vakantie in de Brabantse bossen, maar op een afstand kan je ook supporteren. En als de situatie daarom vraagt ben je zo heen en weer gereden.

Maar goed, maandagavond was er een interim trainer, gratis in te huren, ook voor andere teams.

Dinsdag wordt er gewoon getraind, donderdag trouwens ook. Vrijdagochtend is het een drukte van belang. Twee uitersten, veel herrie door bladblazers, schrapers, zandgooiers, en andere martelwerktuigen.

Het andere uiterste was de start van een bridgecursus in onze kantine.

Gelukkig bewogen de twee uitersten zich zonder wanklank langs elkaar.

Dat alle martelwerktuigen bezig waren om het veld in optimale conditie te brengen voor de  winterstop, had iets futuristisch. Ook het schoonmaken van de putten, op verzoek van deze supporter, zorgde voor grote hilariteit en een fontein aan vuil zanderig water. Maar volgens de machinist van alle werktuigen zou de gemeente in dit geval moeten zorgen voor betere afwatering, zodat water en zand niet meer kunnen zorgen voor vastzittende deksels en palen. Ik ben geen technicus maar volgens mij gaat dat niet werken.

Gisteren waren er niet al teveel wedstrijden op het veld maar deze supporter denkt dat er wel gescholdenis op het vele zand. Na de zaal zal de helft wel ingezaaidzijn.

Komende week wordt er maar door een enkel team getraind, de herfstvakantie zorgt voor rust op het veld en extra tijd voor alle blessures om te herstellen.

De zaal lonkt.