Het begon al vroeg in de week met allerhande aan korfbal gerelateerde zaken. Maandag een vergadering van de voltallige TC met het JAF-team en ook het pas gekozen vrouwelijk bestuurslid schoof aan. Enkele zwaarwegende onderwerpen kwamen vast aan de orde, maar uiteraard werd ik inhoudelijk niet op de hoogte gebracht wat er zoal speelt op het technisch vlak.

De hele week werd er weer volop getraind in de sporthal en sportzaal. RWA boft maar met zulke mooie accommodaties en Iedereen heeft natuurlijk gezien dat de palen op zeer vernuftige wijze kunnen worden opgeborgen en dat het risico van vallende palen nu tot een minimum beperkt is. Toch hoorde ik nog dat er een dame van de D1, weliswaar niet ernstig, maar gewond raakte door een paal die niet helemaal wilde doen wat zij wilde. Gelukkig kon zij de training tot een goed einde brengen. Uiteraard ben ik lid geworden van de nieuwe app-groep die onlangs is opgestart. Als alle kinderziektes zijn overwonnen lijkt het mij een ideaal communicatiemiddel. Soms krijg je wel 5 keer hetzelfde appje, maar als iedereen lid wordt van deze app-groep schijnt dat tot het verleden te behoren. Toch benieuwd wat er zoal gecommuniceerd wordt. Ik las dat er heerlijke speculaas zou worden verkocht, tegen aantrekkelijke prijzen. Onze super sponsor KC Bakery heeft weer gezorgd voor deze  heerlijke lekkernij. En nee de speculaas is niet over de datum!

Er waren deze zaterdag weer zeer spannende wedstrijden. Ik zag de B1, na een achterstand, mooi terugkomen en zelfs tegen het einde van de wedstrijd op voorsprong komen. Helaas moesten de punten in de allerlaatste seconde, toch gedeeld worden met de tegenstander. Jammer, maar gezien het verloop van de wedstrijd, terecht. Later op de dag, speelde het tweede een puike wedstrijd, die terecht de volle twee punten opleverden. Daarna was het de beurt aan het eerste en de D1. Na het oplopen en voorstellen moest het eerste het zonder de D1 verder zien te klaren. Dat lukt in eerste instantie vrij aardig, maar gaandeweg de tweede helft werd vooral het schot minder zuiver. Nog even kwam het eerste dicht bij een puntendeling maar het slotoffensief kwam te laat. De B1 zorgden voor de beelden en deze beelden werden door twee vrijwilligers direct getagt. Ik hoop dat ik het zo goed typ want dit fenomeen is nog niet aan mij besteed maar ik begreep dat de spelers daar veel baat bij kunnen hebben. Natuurlijk waren er weer lootjes en er werd mij verzekerd dat ik ditmaal grote kans had op het winnen van de taart. Nee dus, maar ik weet waar hij naar toe is gegaan en ik heb de sleutel. Tot slot, ik heb de trommels gemist!