Zoals u wellicht al heeft gezien bij de incasso van de contributie van januari, hebben wij helaas moeten besluiten de contributies te verhogen. De afgelopen jaren zijn de kosten flink gestegen, met name vanuit het KNKV. De afgelopen jaren is een contributieverhoging, ondanks de Corona-periode en kostenstijgingen, gelukkig niet nodig geweest, maar inmiddels ontkomen wij hier dus helaas niet meer aan. Bij de Algemene Ledenvergadering van afgelopen oktober is daarom voorgesteld en door de leden geaccepteerd dat vanaf januari 2024 de contributies met ca. 5% verhoogd worden. Vanaf januari 2024 gelden daarom de volgende contributies:

  • Senioren € 26,25
  • A-jeugd € 19,40
  • B-C jeugd € 15,75
  • D-E-F jeugd € 14,70
  • Kangoeroes € 6,30
  • Algemeen reserves € 9,95
  • Overige leden + G € 8,40

De volledige bepalingen rondom de contributie zijn te vinden op: Huisregels – RWA (svrwa.nl)