Op 24 mei hebben wij dit geplaatst: https://svrwa.nl/2022/05/24/semi-permanente-woningen-voor-vluchtelingen/

Belangrijk is te benadrukken dat de gemeente uiteindelijk het besluit neemt over de semi-permanente woningen, of deze er komen en zo ja waar deze komen. Wij hebben aangegeven niet onwelwillend te kijken naar deze ontwikkelingen, maar wel een aantal randvoorwaarden belangrijk te vinden, deze lichten wij hier onder kort toe. Uiteindelijk zijn wij geen partij in de besluitvorming, maar blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en in gesprek met de gemeente.

Als bestuur hebben wij afgelopen zaterdag besproken welke aandachtspunten er zijn met betrekking tot RWA, en dan praten we vooral over (i) sociale veiligheid, (ii) verkeersveiligheid en (iii) de toekomst van RWA. Op 31 mei heb ik een vervolgafspraak met de gemeente gehad en onderstaande punten besproken. Daarbij is aangegeven dat dit meegenomen zal worden.

Verder zijn we ook in contact met het Wijkforum van de wijk Plan Landweg (de wijk direct aangrenzend aan ons complex).

Kort toegelicht;

(i)                  Sociale veiligheid: we zijn een gezinssport waar veel jonge kinderen sporten, we hebben veel jeugd die (alleen) op de fiets naar ons terrein komt en vinden het belangrijk dat de gemeente goed kijkt naar de sociale veiligheid. We hebben gevraagd om (meer) toezicht, dat er goed naar de afbakening (o.m. hekwerk) van ons complex gekeken wordt, de toegangsweg/poort naar ons complex, etc.

(ii)                Verkeersveiligheid: zeker op een zaterdag zijn er al parkeerproblemen, de parkeerplaats staat helemaal vol en veel ouders, leden, bezoekende verenigingen parkeren al in de wijk. Waardoor er ook een parkeerprobleem voor de wijk ontstaat. Als er dan semi-permanente woningen geplaatst worden dan moeten we er vanuit gaat dan er nog meer auto’s zullen komen. Uitbreiden van de parkeerplaatsen op ons afgesloten terrein is voor RWA een optie, maar dat zou zorgen dat naast voetgangers en fietsers ook auto’s door de poort ons terrein op moeten komen. Daarom vinden we het belangrijk dat de gemeente goed kijkt naar verkeersproblemen en verkeersveiligheid voor RWA, maar ook voor de wijk.

(iii)               Onze toekomst: zoals in de raadsvergadering van 23 mei naar voren kwam is ons complex aangewezen als potentiële toekomstige woningbouw in het LandschapsOntwikkelingsPlan van de Gemeente Albrandswaard. Die stempel kreeg het al toen wij rond 2011 bezig waren met de gemeente om RWA te verhuizen naar het sportpark Poortugaal (waar de voetbalvereniging zit) om daar nieuwe velden en een sporthal neer te zetten. Dit was goedgekeurd en uiteindelijk toch niet doorgegaan. We hebben toen jaren in het ongewisse gezeten en investeringen aan ons complex uitgesteld. We willen niet weer jaren in het ongewisse zitten, en dus is het voor RWA belangrijk om nauw betrokken te blijven bij de plannen die de gemeente heeft voor onze locatie.

Peter